Facebook Twitter
aboutmenu.com

Những Gì để Tìm Kiếm Trong Một Thị Trường Nông Dân

Đăng trên Tháng Tư 22, 2022 bởi Efrain Fernandez

Đã đến lúc cho thị trường nông dân. Họ đang xuất hiện trên toàn quốc. Họ có thể thay đổi từ một thị trường nông dân thực sự với trang trại tươi sản xuất tại địa phương và được bán bởi người nông dân đến nhiều hơn một chương trình nghệ thuật và thủ công. Khi mua sắm tại một chợ nông dân mà người tiêu dùng phải cảnh giác với bất kỳ ai bán rau hoặc trái cây không được trồng tại địa phương hoặc đã hết mùa. Đó là một thực tiễn phổ biến đối với một số doanh nhân để mua cùng một sản phẩm có sẵn trong tạp hóa và tiếp thị nó tại Chợ Nông dân.

Dưới đây là một số ý tưởng về những gì cần tìm trong một thị trường nông dân.

O Trái cây và rau quả địa phương mới, không có sản phẩm được trồng thương mại.

O Giá tốt, giá mua phải tương đương với siêu thị. Bạn có thể nhận ra rằng trong một số khu vực nhất định, thị trường nông dân có phần cao hơn nhưng điều này rất đáng giá nếu sản phẩm tươi và địa phương.

O Tìm kiếm các sản phẩm mới trông ẩm. Nếu ngô được chọn ngày hôm qua, nó sẽ bắt đầu khô ở phía dưới. Bắt đầu tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy trái cây và rau quả được thu hoạch trong giây phút cuối cùng. Đừng ngại hỏi khi sản phẩm được chọn. Nếu đó là nông dân mà bạn đang nói chuyện với họ rất có khả năng tự hào về sự lựa chọn của họ.

O Tránh xa các sản phẩm đã được đổ ra bàn. Màn hình nên nói rằng ai đó đã dành thời gian để chăm sóc sản phẩm và đảm bảo rằng không có vết bầm tím nào xảy ra.

O Tìm kiếm chi phí được đánh dấu rõ ràng. Khi khó có thể khám phá nhà nhiều rằng Apple là bạn có thể đối phó với các sản phẩm chất lượng thấp hơn.

O Ngăn chặn thị trường nông dân có rất nhiều đồ thủ công. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy khu vực này không được thành lập trong nông nghiệp và thị trường nông dân có thể bao gồm chủ yếu là trái cây và rau quả được sản xuất thương mại.