Facebook Twitter
aboutmenu.com

Nhãn: sôi

Bài viết được gắn thẻ Sôi

Các Loại Thảo Mộc

Đăng trên Có Thể 26, 2024 bởi Efrain Fernandez
Các loại thảo mộc là cây thuốc hữu ích cho việc chữa bệnh qua nhiều thế kỷ trong các nền văn minh trên toàn thế giới.Gần như mọi nền văn hóa bao gồm một truyền thống chữa bệnh riêng biệt với cây thuốc.Tại một thời điểm, khi khoa học tương đối mới, con người chỉ dựa vào các loại thảo mộc để chữa bệnh...

Chuẩn Bị đuôi Tôm Hùm Đại Tây Dương

Đăng trên Tháng Bảy 20, 2021 bởi Efrain Fernandez
Khi bạn nấu đuôi tôm hùm đông lạnh, rất lý tưởng để làm tan chúng trước.Bạn có thể làm tan chúng trong lò vi sóng hoặc trong tủ lạnh.Nếu bạn làm tan chúng trong tủ lạnh, sẽ mất từ ​​tám đến mười hai giờ để cho phép chúng làm tan hoàn toàn chính xác như với thịt bò, nếu bạn chọn làm tan chúng trong lò vi sóng, sau đó bạn sẽ phải nấu chúng ngay sau khi tan băng...