Facebook Twitter
aboutmenu.com

Lập Kế Hoạch Phục Vụ

Đăng trên Tháng Mười Một 2, 2023 bởi Efrain Fernandez

Nếu bạn đang tổ chức một cuộc họp, hãy nghĩ về điều này. Những vị khách tham dự có thể không nhớ rằng đã được thảo luận, tuy nhiên họ sẽ nhớ các bữa ăn!

Dưới đây là một số chiến lược hàng đầu để lập kế hoạch phục vụ của bạn.

Chọn người cung cấp của bạn tốt trước và tìm kiếm các mặt hàng bạn nên mua, để đảm bảo tính khả dụng.

Các nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất thường được khuyến nghị hoặc có thể được tìm thấy trong địa điểm bạn đang sử dụng và người này đến người là một dấu hiệu tuyệt vời về chất lượng.

Thảo luận về tất cả các kế hoạch sự kiện của bạn cùng với người cung cấp thực phẩm của bạn, vì vậy chúng thực sự tham gia. Nghiên cứu các menu đề xuất của họ, danh sách rượu vang và giá quán bar. Lời khuyên ở đây là luôn luôn sử dụng chính xác cùng một công ty để phục vụ và quán bar.

Khi đến thăm một nhà hàng tại một địa điểm, hãy nghĩ về thực đơn, các bữa ăn, dịch vụ, trang trí bàn, môi trường xung quanh và ánh sáng, hệ thống âm thanh, cơ sở vật chất khuyết tật và truy cập, lối thoát lửa và an ninh chung, vị trí của phòng và nhà vệ sinh. Tìm hiểu về thời gian bar, nhân viên với tỷ lệ khách, kinh nghiệm nhân viên, bữa sáng, thủ tục hygine, chính sách tái chế, kiểm soát tiêu dùng và phí nút chai.

Một điểm dừng không báo trước tại địa điểm (hoặc người cung cấp thực phẩm nếu di động) sẽ cung cấp cho bạn một dấu hiệu tốt về các tiêu chuẩn này. Có phải những người đang ăn các bữa ăn thưởng thức nó? Một yêu cầu để đi đến khu vực nhà bếp của bạn là một lần nữa, một con trỏ tuyệt vời hướng tới khả năng của các nhà cung cấp.

Chất lượng thực phẩm vào ngày của bạn sẽ phản ánh tiêu chuẩn của một buổi nếm thử. Nếu nói chung là không, thì bạn chắc chắn có thể đưa vấn đề này lên với người cung cấp thực phẩm, mặc dù hy vọng bạn sẽ không nên làm điều này!

Chứng khoán (đặc biệt là trên chai rượu) là một ý tưởng cực kỳ tốt. Làm điều đó trước và theo sự kiện và cũng có người cung cấp tương tác với bạn và ký tên. Điều cuối cùng bạn cần có thể là ngân sách của bạn !.