Facebook Twitter
aboutmenu.com

Flaskvatten är Bättre än Kranvatten?

Publicerat på November 13, 2021 av Efrain Fernandez

Om du tycker att flaskvatten är säkrare än kranvatten, måste du läsa nästa.

En holländsk studie som presenterades vid ett nyligen möte i American Society for Microbiology i Washington, DC. Fann att 40 procent av flaskvatten är förorenat med bakterier och eller svampar.

Kemisk eller biologisk förorening av flaskvatten har redan hittats i många år. Vissa läsare kanske redan har vetat att vissa så kallade källvatten faktiskt är kranvatten utan rening. Många märken med flaskvatten är verkligen underlägsen för kranvatten när det gäller deras säkerhet.

Paketet i sig kan vara ett problem. För år sedan när jag gick i gradskolan gjorde vi en sensorisk utvärdering av lukten av flaskvattnet. Vi fann att de ogenomskinliga flaskorna ofta tar stark plastlukt.

För att förhindra intag av föroreningar genom vatten måste konsumenterna använda så mindre vatten som möjligt. Att dricka 8 koppar per dag kanske inte alltid är nödvändig. Låt sunt förnuft vara din guide. Att dricka för mycket vatten kan få dig många föroreningar.

Om du köper och dricker flaskvatten, se till att flaskan är transparent. Jag föreslår att ogenomskinliga och färgade flaskor undviks. Hemma skulle du bättre använda ett filter för kranvattnet, särskilt när du har fått ett barn eller två. Filter måste certifieras av en tredje part för sin ljudkvalitet. Det finns några produkter på marknaden som bara själv: Använd inte sådana produkter.